Η Stadon παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την εγκατάσταση τοπικών εταιρικών δικτύων (ενσύρματα - ασύρματα), VPNs, και δικτύων VOIP.

Οι υπηρεσίες αφορούν τη μελέτη και την υλοποίηση ενός δικτύου από την αρχή, επιλέγοντας το κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες δικτύωσης της δικής σας επιχείρησης και προχωρώντας στην εγκατάσταση στο χώρο σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση ή την επέκταση του ήδη υπάρχοντος δικτύου σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Η μελέτη και εγκατάσταση ενός δικτύου γίνεται τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software).

Μέσω των υπηρεσιών μας μπορείτε να επιτύχετε άριστη συνεργασία των συστημάτων της εταιρείας σας.

Ερχόμαστε στον χώρο σας για να διαπιστώσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης σας , και να σας παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη λύση για την βελτίωση της υποδομής της επιχείρησης σας

sys logos